Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjonsskattefradrag

Regjeringen foreslår å endre regelen om nedtrapping av pensjonsskattefradraget. Uførepensjon og behovsprøvde pensjonsytelser skal ikke inngå i samlet pensjonsinntekt ved beregning av skattefradraget. Dette gjelder ved overgang fra slike ytelser til alderspensjon i løpet av inntektsåret.

Reglene om pensjonsskattefradrag flyttes fra skatteloven § 16-60 til skatteloven § 16-1.

For nærmere omtale se Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 8.

Se også Skattebegrensning for uføre og Særfradrag for uførhet.