Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiet – Oslo politidistrikt/beredskapstroppen

Beredskapstroppen ved Oslo politidistrikt har oppgaver som stiller store krav til utstyr og materiell. For å styrke politiberedskapen knyttet til alvorlige hendelser og kontraterroberedsskap, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Beredskapstroppen ved Oslo politidistrikt med 20 millioner kroner.