Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til PST med 5,3 millioner kroner. PST har som høyeste prioriterte innsatsområde å forebygge terror. Bevilgningsøkningen vil blant annet bli benyttet til økt etterforsknings- og spaningskapasitet, samt til nødvendige investeringer.