Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

TV2

Det ble 3. desember 2010 inngått ny konsesjonsavtale mellom Kulturdepartementet og TV2 AS. I avtalen er det fastsatt at TV2 AS skal betale et årlig vederlag til tilskudds­ordninger for audiovisuelle produksjoner, som forvaltes av Norsk filminstitutt. Dette tilsvarer den ordningen som var nedfelt i den forrige konsesjonsavtalen.

TV2 AS skal innbetale et vederlag til staten på 10 millioner kroner innen 1. juli hvert år fra og med 2011. Beløpet skal indeksreguleres.