Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Teknologisenteret på Mongstad

Byggingen av teknologisenteret på Mongstad (TCM) er om lag 70 prosent ferdig og vil etter planen stå klart til drift i begynnelsen av 2012. Det er to anlegg for CO2-fangst som er under bygging ved TCM, henholdsvis et anlegg basert på amin-teknologi og et anlegg for teknologi basert på kjølt ammoniakk.

TCM DA har ansvaret for gjennomføringen av teknologisenteret. I investeringsfasen finansieres selskapet av lån fra eierne - staten (75,12 prosent), Statoil (20 prosent), Shell (2,44 prosent) og Sasol (2,44 prosent).

Oppdatert anslag over investeringskostnadene for teknologisenteret på Mongstad er på 5517 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift (6896 millioner kroner inklusiv merverdiavgift), som er en økning på 304 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift i forhold til tidligere anslag. Økningen knytter seg i hovedsak til byggingen av ammoniakk-anlegget og vil påløpe i 2012. Kostnadsøkningen skal i tråd med deltakeravtalen og gjennomføringsavtalen fordeles mellom eierne av TCM. Statens andel av lånebehovet for 2011 er uendret og anslås til om lag 1,6 milliarder kroner og dekkes av gjeldende bevilgning og overførte midler fra 2010.

Se også CO2-håndtering.