Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vederlagsordninger på kulturområdet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til vederlagsordningene med netto 2,7 millioner kroner. Vederlagenes størrelser beregnes ut fra avtaler med rettighetsinnehavernes interesseorganisasjoner.

Forslaget om en bevilgningsøkning på 2,7 millioner kroner skyldes at utgiftene til bibliotekvederlag øker med 950 000 kroner, som følge av oppdatert bibliotekstatistikk. Videre øker anslaget for utgifter til visningsvederlag med 1 850 000 kroner. Samtidig blir utgiftene til utstillingsstipend, som bevilges på samme post som de ovennevnte vederlagsordningene, om lag 115 000 kroner lavere enn budsjettert.