Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Veg – riksveginvesteringer

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 110 millioner kroner til riksveginvesteringer.

Forslaget om tilleggsbevilgning er fordelt slik:

· 40 millioner kroner til planlegging for å følge opp prosjekter som skal gjennomføres i tråd med Nasjonal transportplan 2010-2019. Midlene skal også benyttes til kvalitetssikring og utredninger i forbindelse med forberedelse til Nasjonal transportplan 2014-2023.

· 30 millioner kroner til bygging av midtrekkverk. Midlene skal blant annet brukes på E18 i Aust-Agder, slik at det vedtatte midtrekkverkprosjektet Frivold – Bie kan forlenges til Temse. Det blir dessuten lagt opp til å bygge midtrekkverk på E39 ved Try i Vest-Agder.

· 20 millioner kroner til videreføring av arbeidet med belysning av E39 på strekningen Vest-Agder grense – Ålgård i Rogaland.

· 12 millioner kroner til forbedring av belysningen i fire tunneler på E39 i Vest-Agder.

· 8 millioner kroner til utbedring av tre ulykkesutsatte kurver på E39 ved Skolandssvingen i Lyngdal i Vest-Agder.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg.