Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vikersund skiflygingsanlegg

Skiflygingsbakken i Vikersund har status som nasjonalanlegg. Dette gir anleggseier mulighet til å søke om tilskudd fra staten på inntil 50 prosent av kostnadene ved ombygging eller oppgradering av anlegget.

Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner i tilskudd til Vikersund skiflygingsanlegg.

Stiftelsen Vikersund Hoppsenter gjennomfører ombygging av nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund. Et tilskudd på 18 millioner kroner vil dekke inntil 50 prosent av kostnadene til det som gjenstår av arbeider på nasjonalanlegget. Gjenstående arbeider er blant annet heis og varmestue for hopperne, supplering av tekniske installasjoner, publikumsområder og sikrings- og terrengarbeider.

Se også pressemelding fra Kulturdepartementet.