Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Villaks

Regjeringen foreslår en bevilgning på 57,2 millioner kroner i kombinasjon med en bestillingsfullmakt på 40 millioner kroner til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsn-regionen. Regjeringen prioriterer arbeidet med å bekjempe den dødelige lakseparasitten høyt. Dette er et viktig tiltak for å ta vare på den atlantiske villaksen.

Se også egen pressemelding fra Miljøverndepartementet.