Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Voksnes læring

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) med 10 millioner kroner i 2011. Økningen gir en ramme på 91,3 millioner kroner til tilskudd til opplæring i grunnleggende ferdigheter i 2011.

BKA skal bidra til å styrke lese-, skrive-, regne- og IKT-ferdighetene blant voksne arbeidstakere og arbeidssøkere. BKA er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den kompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Les mer i Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011 kapittel 257, post 70.