Siste budsjett

Klikk her
Revidert budsjett  2012 Regjeringen Stoltenberg II