Nyheter

14 May 2012 - Revidert nasjonalbudsjett 2012

Norsk økonomi har klart seg godt etter tilbakeslaget under finanskrisen. Verdiskapingen har nå økt i ni kvartaler på rad. Sysselsettingen er høyere enn toppnivået i 2008, og arbeidsledigheten holder seg lav. Regjeringens forslag til revidert budsjett bidrar til at den gode utviklingen i norsk økonomi kan fortsette, sier finansminister
Sigbjørn Johnsen.