Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

IKT-modernisering - Arbeids- og velferdsetaten

For 2012 er det bevilget 200 millioner kroner til Prosjekt 1 i IKT-moderniseringsprogrammet i Arbeids- og velferdsetaten. Bevilgningen ble gitt under forutsetning av at den eksterne kvalitetssikringen ga grunnlag for at det kunne fremmes forslag for Stortinget om godkjenning av kostnadsrammen og oppstart av Prosjekt 1.

Ekstern kvalitetssikrer anbefaler at Prosjekt 1 gjennomføres etter framlagte planer. Basert på estimater og usikkerhetsanalyser foretatt som del av KS2-vurderingen, er prosjektkostnadene for Prosjekt 1 totalt for hele prosjektperioden fra 2012 til 2015 beregnet til 1 750 millioner kroner som øvre ramme (P85), eller 1 510 millioner kroner i forventet kostnad (P50). Det foreslås på dette grunnlag at Prosjekt 1 kan starte opp med en samlet kostnadsramme på 1 750 millioner kroner, inkludert en usikkerhetsavsetning på 240 millioner kroner. 

Regjeringen foreslår ingen endring av bevilgningen for 2012.