Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Ordningen med barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn skal bidra til å bedre oppvekst- og levekårene i større bysamfunn.

I 2012 er det bevilget 57,5 millioner kroner til storbyordningen. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med ytterligere 5 millioner kroner i 2012. Midlene skal gå til et program for kultur i storbyordningen. Formålet er å bidra til at flere utsatte barn og unge får delta i kultur- og fritidsaktiviteter.