Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager

Det er gjort nye beregninger av etterspørselseffekten etter barnehageplass i forbindelse med omleggingen av kontantstøtteordningen fra 1. august 2012. Det anslås at flere toåringer vil etterspørre barnehageplass enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2012. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til kommunene med 122 millioner kroner.