Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistand

Regjeringen foreslår å omfordele totalt 135 millioner kroner innenfor bistandsrammen, i hovedsak grunnet at utgifter til flyktninger i Norge nå anslås å bli 106 millioner kroner lavere.

Det foreslås følgende bevilgningsøkninger:

 • 56 millioner kroner til ulike tiltak for nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
  Behovet for bistand er stort grunnet tørke og politiske konflikter, blant annet i Midt-Østen og Nord-Afrika. Se også stikkordene Naturkatastrofer og Humanitære kriser.
 • 25 millioner kroner – tilleggsmidler FN
  Det foreslås bevilget mer midler til FN, herunder til FNs kontor for koordinering av bistand og reformprogrammet Ett FN.
 • 25 millioner kroner – samfinansieringstiltak innen ren energi/utdanning
  Samfinansiering er det viktigste redskapet vi har for direkte påvirkning av både innhold og innretning av Verdensbankens og regionalbankenes virksomhet.
 • 19 millioner kroner - faglig bistand innen energi/klimasamarbeid med blant annet Kina
  Regjeringens energi- og klimainitiativ – Energy+ skal bidra til å øke tilgangen til energi og redusere klimagassutslipp i utviklingsland gjennom bruk av fornybar energi og energieffektivisering. Initiativet forener viktige utviklings- og klimapolitiske mål.
 • 5 millioner kroner - kvinner og likestillingsarbeid
  Menneskerettighetstiltak for kvinner og ikke-diskriminering av seksuelle minoriteter, støtte til kvinneprosjekter- og sivilt samfunn i sårbare stater.
 • 5 millioner kroner - Fredskorpset