Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bosetting - Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Regjeringen foreslår å redusere tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere med 44,7 millioner kroner. Det har vært en reduksjon i antallet personer i målgruppen for år 2-tilskudd sammenlignet med det som lå til grunn for saldert budsjett. I tillegg er prognosen for asylsøknader justert ned fra 11 000 i saldert budsjett til 10 000.

Se også:
Bosetting – integreringstilskudd
Bosetting - enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger