Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bosetting - enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger

Det har vært en økning i antall enslige mindreårige flyktninger som blir bosatt sammenlignet med prognosen som lå til grunn for saldert budsjett.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til særskilt tilskudd for bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger med 26,6 millioner kroner.

Se også:
Bosetting – integreringstilskudd
Bosetting – opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere