Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalinntekt

Bruttonasjonalinntekten (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var BNI for Norge på 2 758 milliarder kroner i 2011.

Kapitalen i Statens pensjonsfond utland gir en avkastning som gjør at BNI for Norge er klart høyere enn BNP. For land som har lånt mye i utlandet kan det være motsatt.