Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Brystrekonstruksjon

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til de regionale helseforetakene med 50 millioner kroner i 2012 til styrking av tilbudet for pasienter som venter på brystrekonstruksjon med eget vev og med protese. Dette innebærer at ventetiden kan reduseres betydelig. Midlene fordeles mellom basisbevilgningene til regionale helseforetak.

Tall fra regionale helseforetak viser at om lag 600 kvinner venter på brystrekonstruksjon med eget vev og om lag 800 kvinner venter på rekonstruksjon med protese, totalt om lag 1 400 kvinner. Brystrekonstruksjon med eget vev er en ressurskrevende og langvarig operasjon. Kostnadene for en operasjon med full rekonstruksjon med eget vev anslås til om lag 200 000 kroner. Kostnadene for en operasjon med protese anslås til om lag 30 000 kroner.