Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CIRR-lån

CIRR-lån er et statlig støttet fastrentelån regulert gjennom den OECD-tilknyttede avtalen ”Arrangement on Officially Supported Export Credits” med rente lik statsobligasjonsrenten i den aktuelle valutaen pluss ett prosentpoeng. Rentesatsen fastsettes ved tidspunktet for kontrakt mellom norsk leverandør og kjøper, mens lånet gjerne utbetales noe senere.