Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Datalagringsdirektivet

Stortinget har vedtatt at datalagringsdirektivet skal gjennomføres i norsk rett. Lovendringene skulle etter planen tre i kraft 1. juli 2012. Ikrafttredelse er ytterligere forsinket, i hovedsak som følge av at spørsmålet om størrelsen på kostnadene med datalagring og hvordan de skal fordeles mellom staten og tilbyderne ikke er avklart.

Regjeringen legger opp til å fremme et lovforslag for Stortinget om kostnadsfordeling i løpet av høsten 2012, med sikte på ikrafttredelse i 2013.