Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Den høyere påtalemyndighet

Saksporteføljen ved statsadvokatembetene er blitt mer ressurskrevende, særlig knyttet til alvorlige straffesaker.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til Den høyere påtalemyndighet med 4 millioner kroner.