Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eksportfinansiering

Statlig støttede eksportkreditter spiller en sentral rolle i finansieringen av norsk kapitalvareeksport, spesielt i tider med uro i finansmarkedene og få alternative kilder til eksportfinansiering.

Ordningen med subsidierte fastrentelån (CIRR-lån), den såkalte ”108-ordningen”, ble opprettet i 1978. Utgangspunktet for ordningen er den OECD-tilknyttede avtalen «Arrangement on Officially Supported Export Credits». Avtalen regulerer konkurransen mellom OECD-landene bl.a. når det gjelder rente- og avdragsvilkår for offentlig støttede lån ved kapitalvareeksport.

Ordningen har frem til høsten 2011 vært administrert av Eksportfinans ASA. Regjeringen har foreslått for Stortinget å opprette et statsaksjeselskap, Eksportkreditt Norge AS, som vil overta forvaltningen av eksportfinansieringsordningen. Se mer under Eksportkreditt Norge AS.

Statlige støttede eksportkreditter kan innvilges alle typer bransjer og saker av alle størrelser. Størstedelen av de utestående eksportkredittene er innenfor sektorene maritim og olje- og gass.