Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven har medført ekstra kostnader for Brønnøysundregistrene knyttet til saksbehandling, tilpasninger av saksbehandlingssystem og elektronisk innrapporteringsløsning. Endringene har også medført økte gebyrinntekter. Regjeringen foreslår derfor 4,5 millioner kroner i økt bevilgning på utgiftssiden og 50 millioner kroner i økte inntekter.