Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger – refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger med 381 millioner kroner. Nye prognoser tilsier en gjennomsnittlig økning i utgift per barn fra 543 000 til 637 000 kroner. Videre anslås en økning i antall barn i refusjonsordningen i 2012 fra 993 til 1 445 barn.