Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etablering av et døgnbemannet sivilt situasjonssenter

For å styrke Justis- og beredskapsdepartementets evne til krisehåndtering har Regjeringen besluttet å opprette et døgnbemannet sivilt situasjonssenter i departementet. Senteret legges til Krisestøtteenheten og skal være operativt fra 1. juli i år. Det døgnbemannede situasjonssenteret skal bidra til at Regjeringen holdes informert om relevante sivile beredskapshendelser og kriser.

I forbindelse med etableringen av sivilt situasjonssenter foreslår Regjeringen å etablere en vaktordning for ansatte i IKT-enheten i Justis- og beredskapsdepartementet, samt etablere en ordning med embetsvakt i departementet.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 11,4 millioner kroner til etableringen av senteret og opprettelse av vaktordninger i Justis- og beredskapsdepartementet.