Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hangar på Svalbard

Regjeringen foreslår å bevilge 14 millioner kroner til en ny helikopterhangar på Svalbard.

Stortinget har besluttet at det skal inngås tjenestekjøpsavtale med to store helikoptre på Svalbard fra april 2014. Det er i den forbindelse behov for ny hangarkapasitet.

På grunn av kort sesong for byggearbeider på Svalbard må grunnarbeider utføres sommeren 2012, slik at selve byggingen kan skje sommeren 2013.