Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Humanitære kriser

Regjeringen foreslår å omfordele 22 millioner kroner innenfor bistandsbudsjettet til land som er rammet av humanitære kriser. Se også stikkordet Bistand.

Oppblussing av nye konflikter og økt spenningsnivå i kroniske konflikter fører til flere mennesker på flukt og økt behov for helsehjelp, mat, vann og husly. Konflikten i Syria har betydelige humanitære konsekvenser for sivilbefolkningen. Mange mennesker er på flukt og har krysset grensene til Tyrkia, Jordan og Libanon. Den økte spenningen mellom Sudan og Sør-Sudan har også ført til mennesker på flukt og store humanitære behov. Samtidig har den globale økonomiske krisen ført til nedgang i bidragene fra tradisjonelle humanitære giverland.

Regjeringen vil derfor øke bidraget til mennesker rammet av krig og konflikt.