Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Industriinkubator - Herøya

Regjeringen foreslås at det bevilges 5 millioner kroner til inkubasjon under SIVA SF, øremerket opprettelsen av en industriinkubator på Herøya. Industriinkubatoren vil være tilknyttet Herøya Næringspark, og skal bidra til bruk og videreutvikling av eksisterende personellressurser og kompetanse etter nedleggelsen av REC og andre tilknyttede virksomheter på Herøya.

Hva er en industriinkubator? Les mer på SIVA sine nettsider.