Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøtiltak – Opprydning ved Søve gruver

Staten har påtatt seg å bekoste og gjennomføre opprydning etter virksomheten til statsaksjeselskapet AS Norsk Bergverk ved Søve gruver i Telemark.

Forberedelsene er i gang, og Nærings- og handelsdepartementet har utlyst et oppdrag for kartlegging ved Søve som forventes å gi et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om massene ved Søve. Det er nødvendig å starte nærmere utredning av konkrete tiltak før det utlyses et oppdrag for selve opprydningen. Regjeringen foreslår derfor at det bevilges 5 millioner kroner for å bekoste utredningen av mulige tiltak. Det legges opp til at utredningen skal starte høsten 2012.

Se også egen pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.