Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Naturkatastrofer

Regjeringen foreslår å omfordele 25 millioner kroner innenfor bistandsbudsjettet til land som er rammet av naturkatastrofer. Se også stikkordet Bistand.

Kombinasjonen av tørke og konflikt rammer mennesker i store deler av Afrika. I Sahel-regionen er om lag 16 millioner mennesker rammet. Lite regn i 2011 førte til 25 prosent reduksjon i avlinger og beitemarker, samt økte matvarepriser. Effektene av tørken og matvarekrisen forsterkes av flere lokale konflikter og etterdønningene av de regionale konfliktene i Libya og Elfenbenskysten. I tillegg er det grunn til å frykte en ny tørkesituasjon i Somalia. Regjeringen vil derfor øke bidragene til direkte matvarehjelp, ernæringstiltak og medisinsk hjelp rettet mot barn, gravide og andre sårbare grupper, samt til ulike forebyggende tiltak.

Bidragene vil bli fordelt gjennom frivillige organisasjoner, FN og Røde Kors-systemet.