Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

OUS - samhandlingstiltak

Oslo universitetssykehus HF er i gang med utvikling av Aker som samhandlings­arena. For å sikre at nødvendige investeringer kan gjennomføres på Aker for å etablere gode samhandlingstiltak foreslår Regjeringen at Helse Sør-Øst RHF gis anledning til å disponere til sammen inntil 75 millioner kroner i 2012 og i 2013 av den gitte lånerammen til investeringer på Aker.