Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omstilling

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til omstilling i Meløy i 2012.

Som følge av nedleggelse av hjørnesteinsbedriftene REC Wafer Norway og REC Wafer Mono er nedgangen i samlet total sysselsetting i Meløy kommune estimert til om lag 20 prosent. Kommunen oppfyller dermed kriteriene for ekstraordinær omstillingsstøtte over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. I tillegg vil Nordland fylkeskommune og Meløy kommune gå inn med betydelige midler.

Når nærmere 650 arbeidsplasser i en kommune med litt over 3 200 sysselsatte forsvinner, er det en svært krevende og langvarig jobb som må gjøres for å skape tilsvarende nye arbeidsplasser.

Midlene overføres til Nordland fylkeskommune som forvalter midlene i nært samarbeid med bl.a. Innovasjon Norge og Meløy kommune.

Se også pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet