Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Opplæring i kriminalomsorgen

Regjeringen forslår å øke tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen med 5 millioner kroner. Midlene skal gå til opplæringskostnader tilknyttet økt soningskapasitet ved Hustad fengsel og til opplæring tilknyttet prosjekter med egne soningsenheter for barn og unge i Oslo og Bergen. Dette er soningsforhold som foregår utenfor de ordinære fengslene.