Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Oslofjordtunnelen

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 40 millioner kroner til Statens vegvesen. Midlene skal brukes til tiltak for bedre sikkerhet i Oslofjordtunnelen, blant annet etablering av evakueringsrom.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg.