Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsvirksomhet - Petoro AS og unitisering Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-funnet er anslått å være blant de fem største oljefunnene på norsk sokkel. Oljedirektoratets foreløpige anslag er om lag 1 800 millioner fat oljeekvivalenter. Funnet strekker seg over utvinningstillatelsene 265, 501 og 502. I henhold til petroleumsloven § 4-7 er rettighetshaverne pålagt å søke enighet om samordnet utvinning av forekomsten og fordeling av denne (unitisering). Petoro AS skal ivareta Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) sine interesser i unitiseringsforhandlingene.

Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til Petoro for å ivareta SDØEs interesser i unitiseringsforhandlingene. I tillegg foreslår Regjeringen at Petoro gis fullmakt til å pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor en ramme på 40 millioner kroner.