Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Terror 22. juli: Regjeringskvartalet - Gjenoppbygging

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en ordinær konseptvalgsutredning (KVU) og kvalitetssikring i tidligfase (KS1) for gjenoppbygging av regjeringskvartalet. Arbeidet skal starte opp så raskt som mulig. Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner for å dekke kostnader til innkjøp av konsulenttjenester for utarbeidelse av KVU og KS1.