Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Terror 22. juli: Regjeringskvartalet - sikring og utbedring

Som følge av angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011 foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til Statsbygg med 455 millioner kroner.

Arbeidene med sikring og utbedring av skadede bygninger i regjeringskvartalet har blitt dyrere og mer omfattende enn først beregnet. Det er også behov for midler for å dekke husleien for de departementene som har flyttet til nye lokaler, samt til sikkerhetstiltak i disse lokalene.

Se også egen pressemelding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet