Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Såkornfond

Regjeringen planlegger å opprette inntil seks nye landsdekkende såkornfond. Fondene bør opprettes gradvis, etter hvert som det reises privat kapital. Regjeringen foreslår at det bevilges egenkapital til statens deltakelse i to nye såkornfond i 2012. Fondene skal ha en gjennomsnittlig total størrelse på om lag 500 millioner kroner og finansieres i form av egenkapital med 50/50-fordeling mellom private og staten. Regjeringen foreslår en bevilgning på 425 millioner kroner i egenkapital til de to såkornfondene.

Regjeringen foreslår videre å bevilge midler til risikoavlastning for de private investorene på til sammen 75 millioner kroner, i tillegg til en bevilgning på 148,8 millioner kroner for å dekke eventuelle statlige tap på den investerte egenkapitalen. Både lokalisering av fondenes forvaltning og fondenes bransjefokus foreslås basert på forvalternes kompetanse og muligheten til å utvikle nye kompetente forvaltningsmiljøer, men minst ett fond skal lokaliseres i Nord‑Norge.