Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatt - redusert sats på tilleggsskatt

Det foreslås å endre tilleggsskatten med redusert sats på 10 prosent når skattyter gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, som senere blir gitt ukrevet av arbeidsgiver eller andre tredjeparter.

I dag ilegges det tilleggsskatt med 30 prosent i disse tilfellene. Faren for skatteunndragelse er mindre i disse tilfellene enn ved andre former for opplysningssvikt, og en regel om 10 prosent tilleggsskatt vurderes som tilstrekkelig sanksjon.

Se nærmere omtale i kap. 8 i Prop. 112 L (2011-2012).