Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatt – presisering av treprosentregelen

Regjeringen foreslår å presisere i treprosentregelen at det ved inntektsføring av utdelinger fra deltakerlignede selskaper, skal gjøres et fradrag som tilsvarer den skatt på overskuddsandel som allerede er ilignet deltakeren ved nettoligningen.

Presiseringen fremmer skattemessig likebehandling av utdeling fra deltakerlignede selskaper og utbytte fra aksjeselskaper, og samsvarer med gjeldende fortolkning av regelen.

Se nærmere omtale i kap. 5 i Prop. 112 L (2011-2012).