Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statlig barnevern

Det har over tid vært en høy klient- og utgiftsvekst i det statlige barnevernet. Det er samtidig en vridning bort fra de mest kostnadskrevende tiltakene, og Barne-, ungdoms- og familieetaten gjennomfører en rekke innsparingstiltak.

På bakgrunn av utviklingen i antall klienter og utgifter per tiltak hittil i år foreslås det å øke driftsbevilgningen til det statlige barnevernet med 50 millioner kroner i 2012.