Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statlige bygg

Det foreslås flere endringer i Statsbyggs budsjett, som berører ulike statlige byggeprosjekter.

Prosjekteringen av samlokalisering av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet med Universitetet for miljø- og biovitenskap i på Ås er nå i avslutningsfasen. Det foreslås å øke bevilgningen til prosjekteringen med 50,5 millioner kroner.

Det er behov for økte bevilgninger både til prosjektering og igangsetting av kurantprosjekt med 130 millioner kroner, blant annet til prosjektering av Framsenteret og igangsetting av byggeprosjektet ved Ørje Tollsted.

Se også Regjeringskvartalet: Sikring og utbedring