Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statoil ASA - utbytte

Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil ASA. Konsernets overskudd for 2011 ble 78 443 millioner kroner. Styret i Statoil ASA har foreslått et kontantutbytte på 6,50 kroner per aksje for 2011, en økning på 0,25 kroner fra 2010. Vedtak om utbytte blir fattet på selskapets generalforsamling 15. mai 2012.

Samlet utbytte fra statens aksjer i Statoil ASA beløper seg til 13 887 millioner kroner, en økning på 534 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2012.