Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statskog SF

Statskog SF fikk et lån fra staten på 475 millioner kroner ved kjøpet av skogeiendommer fra Orkla ASA. Statskog får i 2012 vesentlige inntekter som følge av salg av skog- og utmarkseiendommer (arronderingssalg). Regjeringen foreslår at avdraget på det statlige lånet økes med 34 millioner kroner, til 44 millioner kroner.

Som følge av høyere avdrag og lavere markedsrente foreslås renteinnbetalingen på det statlige lånet redusert med 3 millioner kroner, til 21,9 millioner kroner. Utbyttet fra Statskog SF foreslås økt med 35,1 millioner kroner, til 40,1 millioner kroner.