Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Stormskader på moloer og navigasjons­innretninger

Stormene ”Berit”, ”Dagmar” og ”Emil” i november og desember førte til skader på til sammen 116,3 millioner kroner på moloer og navigasjonsinnretninger. Det vil være mulig å utbedre skader for 78,5 millioner kroner i 2012.

Det er viktig at stormskadene utbedres så raskt som mulig for å unngå at skadene forverrer seg. Det er overført betydelige midler til 2012 under Kystverket som vil bli benyttet til å utbedre stormskader.

Se også egen pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet