Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykepenger

Bevilgningen til sykepenger for arbeidstakere foreslås nedjustert med 2 350 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2012.

Regnskapstall viser at det trygdefinansierte sykefraværet per sysselsatt falt med 4,4 prosent fra 2010 til 2011, mot antatt 2 prosent i saldert budsjett 2012. Det innebærer at nivået på sykepengeutgiftene ved inngangen til 2012 ble lavere enn tidligere anslått. Det legges nå til grunn en nedgang i det trygdefinansierte sykefraværet på 5 prosent i 2012 mot antatt nullvekst i saldert budsjett.