Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Teknologisenteret på Mongstad - TCM

7. mai 2012 åpnet teknologisenteret på Mongstad (TCM). Teknologisenteret har to anlegg for CO2-fangst, henholdsvis ett anlegg basert på amin-teknologi og ett anlegg for teknologi basert på kjølt ammoniakk. Anlegget er et av de største av sitt slag i verden.

TCM DA har ansvaret for gjennomføringen av teknologisenteret. I investeringsfasen er selskapet finansiert av lån fra eierne - staten (75,12 prosent), Statoil (20 prosent), Shell (2,44 prosent) og Sasol (2,44 prosent).

Siste anslag over investeringer i teknologisenteret på Mongstad er 5 859 millioner kroner, som er en økning på 85 millioner kroner i forhold til forrige anslag. Statens andel av denne økningen er om lag 64 millioner kroner. Økningen har i hovedsak sammenheng med utfordringer knyttet til byggingen av ammoniakk-anlegget.

I tillegg er det skjedd en forskyving av kostnader fra 2011 til 2012 på 118 millioner kroner og en forventet kostnadsøkning på 50 millioner kroner knyttet til videre modifikasjoner på ammoniakk-anlegget, hvorav statens andel er om lag 37 millioner kroner.

Kostnadene skal i tråd med deltakeravtalen og gjennomføringsavtalen fordeles mellom eierne av TCM. Statens andel av lånebehovet for 2012 anslås til 796 millioner kroner, en økning på 219 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2012.

Regjeringen legger for øvrig frem forslag om bevilgningsendringer for TCM DAs lån til eierne og driftskostnader.

Det vises til omtale under Olje- og energidepartementet, kapittel 1833/4833 CO2-håndtering.