Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 40 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak under Statens vegvesen.

Midlene er fordelt slik:

  • E8 Lavangsdalen, Troms: Midtrekkverk – 11 millioner kroner
  • Utstyr for automatisk trafikkontroll – 10 millioner kroner
  • E18 Telemark grense – Østerholtheia, Aust-Agder: Midtrekkverk – 10 millioner kroner
  • E39 Vest-Agder grense – Ålgård, Rogaland: Veglys – 9 millioner kroner

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg.